Cei mai vulnerabili sunt aceia

care se considera puternici

Cu o experienta de peste 15 ani in domeniul securitatii si protectiei, firma noastra vine in sprijinul dumneavoastra in vederea obtinerii si/sau actualizarii dispozitiilor de securitate prevazute de normele legislative nationale si internationale in acest domeniu.

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege.

Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.

Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.

Analiza de risc la securitatea fizica, se materializeaza prin documentatia intocmita în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Analizele de risc se efectuează de experti inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (RNERSF).

Orice activitate de protectie care nu se va fundamenta pe o astfel de analiza de risc este ilegala si se sanctioneaza (conform HG 301/2012) cu amenda de pana la 50.000 RON. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti, jandarmi precum si de catre primari sau imputerniciti legali ai acestora.

„De ce Analiza de Risc?”

Scurt extras legislativ

Legea 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor:

Art.2: “regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.”

Art.3: “la unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducatorii acestora sunt obligaţi sa execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.”

Art.4: “răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2”.

HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Art. 2. (1)Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

(5)Analiza de risc la securitate fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi să indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.

Instrucţiunea Nr.9 din 01.02.2013 - privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Art. 1. (2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

(3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.

Art. 4. (1) Analiza de risc la securitatea fizică, se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

(2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.

Art. 8. (1) Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică (RNERSF).

„Invincibilitatea noastra depinde de noi, vulnerabilitatea inamicului, de el”.

Sun Tzu – „Arta razboiului”

Ce presupune si cum se realizeaza un raport de evaluare?

Stiu cat de important este timpul pentru dumneavoastra si de aceea am simplificat procedura de lucru necesara realizarii raportului, in doar cateva etape:

- stabilirea unei intalniri intre administratorul societatii si evaluatorul de risc, de regula, la sediul societatii evaluate;

- semnarea contractului, de catre ambele parti, si a angajamentul de confidentialitate, de catre evaluatorul de risc;

- stabilirea, de comun acord, a unui grafic de desfasurare a activitatii de evaluare de risc la securitatea fizica a obiectivului;

- stabilirea documentelor necesare evaluatorului de risc pentru intocmirea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, pe care administratorul societatii sa le puna la dispozitia acestuia;

- efectuarea recunoasterilor obiectivului, de catre evaluator, in prezenta unei persoane care are acces la toate datele societatii si in toate spatiile acesteia si primirea documentelor solicitate;

- intocmirea de catre evaluator a documentatiei de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica pentru obiectivul care face obiectul contractului;

- stabilirea unei intalniri intre administratorul societatii si evaluatorul de risc pentru prezentarea formei finale a documentatiei de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;

- semnarea, de catre administratorul societatii, a raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, privind luarea la cunostinta si insusirea recomandarilor facute de catre evaluatorul de risc si a termenelor acestora;

- predarea documentatiei de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si intocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.

Nu faceti presupuneri si compromisuri cand este vorba de securitatea si protectia dumneavoastra.

Preturile sunt negociabile si variaza de la un obiectiv la altul. Pentru a beneficia de o oferta de pret va rugam sa ne contactati telefonic sau prin email